Sundhed og avl

Vores avls- og sundhedsarbejde

Vi ønsker at bevare welsh som en sund og rask hund med høj levealder. Derfor arbejder vi meget systematisk i vores avl og tilgang til racens sundhed og holder os løbende opdateret indenfor sundhed og avl. Vi valgt at alle resultater på vores hunde og hvalpe lægger vi frem på hjemmesiden. Vi ønsker at være åbne omkring vores hunde og deres sundhed. Vi træffer til- og fravalg i forhold til hvilke hunde der kommer i avl og hvilke hunde som skal parres med hvem. 

Vi følger naturligvis DKK's og Spaniel Klubbens avlsanbefalinger og restriktioner, og opdrætter hvalpe med DKK Basis Plus Stambøger. Men vi gør mere end det. 

Vi har krav om at alle hvalpe bliver undersøgt. Vi har valgt at de mest relevante undersøgelser for welshen er HD-fotografering, PennHIP, Øjenlysning og Gonioskopi. Herunder kan du læse mere om de forskellige undersøgelser og hvad de betyder for hundens liv og levealder. 

Derudover arbejder vi med at bevare de jagtlige egenskaber i racen. Det betyder at vi foretrækker hvalpekøbere som vil træne og arbejde med deres hund. Vi er selv aktive på jagt og brugsprøver og det er vigtigt for os at de hunde som indgår i vores avl helst har brugsprøve eller at hunde i deres stamtavle har. 

Fit - for - function

At hunde er fit for function vil sige at de har deres brugsegenskaber i behold som arbejdshund, at de er hensigtsmæssigt bygget i forhold til at løbe, springe og at de har lyst til at tage fært op og har vildtinteresse. 

Vi stræber mod at de oprindelige egenskaber bevares i så høj grad som muligt for at welshen forbliver en hund der kan både jage og arbejde. 

For at en hund skal kunne arbejde er det vigtigt at den er konstrueret korrekt så proportionerne er hensigtsmæssige for et aktivt liv.

Vi har tre metoder vi bruger i vores opdrætsarbejde for at få en hund der er fit for function.

For det første lægger vi stor vægt på at forældredyrene er velproportioneret. En godt proportioneret hund vil i langt højere grad kunne løbe og i det hele taget bevæge sig mere frit. Den vil også være mere udholdende end en mindre korrekt proportioneret hund.

Den anden måde er at vi opdrætter hunde der ligger så tæt på racestandarden som muligt. Standarden beskriver welshen som den har set ud i mere end hundrede år. Det vi i praksis sige at vi lægger vægt på at forældredyrene er så tæt på standarden som muligt. Desuden kigger vi på om de to forældredyr i deres kropsbygning passer godt sammen og give hvalpe der forventes at leve op til racestandarden.

Den tredie ting vi har meget stor fokus på er at de forbliver slanke da en overvægtig hund ikke kan arbejde. Det gør vi ved at fodre med kvalitetsfoder og hele tiden afpasse det til det aktuelle aktivitetsniveau. Vi holder også hvalpene slanke under opvæksten hos os da overvægt er en af de væsentlige faktorer til adskillige problemer senere i livet.

HD fotografering (avlsanbefaling)

PennHIP

Øjenlysning (avlsanbefaling)

Gonioskopi